نقشه چیدمان کمپرسور هوای فشرده

نقشه چیدمان

نقشه چیدمان کمپرسور نحوه قرار گیری کمپرسور و دیگر تجهیزات مربوطه (تله آبگیر،مخزن،درایر و بوستر) جهت قرار گرفتن کمپرسور در بهترین شرایط کاری پیشبینی شده است. که در زیر نقشه ی کامل بر اساس آزمون و تست های انجام شده با مقیاس بندی های دقیق در اختیار شما عزیزان قرا می گیرد.

توضیح مختصر تصویر:

در تصویری که مشاهده می شود دو عدد کمپرسور اسکرو هوای فشرده تولید شده در خروجی به وسیله کلکتور به هم رسیده و به تله آبگیر هدایت می شود (رطوبت حاصله از هوای فشرده کمپرسور گرفته می شود) سپس وارد مخزن شده و برای مصرف به میکرو فیلتر اولیه (فیلتراسیون هوای فشرده کمپرسور اسکرو از ناخالصی ها و ذرات روغن و آب و گرد و غبار) و سپس به درایر جذبی یا تبریدی (خشک کننده هوای فشرده) و سپس در مرحله آخر برای اطمینان کامل از میکرو فیلتر ثانویه عبور داده و برای مصرف استفاده می شود.

 

2 کمپرسور 1024x717 - نقشه چیدمان کمپرسور هوای فشرده
نقشه چیدمان کمپرسور

تاو کمپرسور یدک

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.