تاثیر ارتفاع بر ظرفیت هوادهی کمپرسور

Influence of height on capacity - تاثیر ارتفاع بر ظرفیت هوادهی کمپرسور
تاثیر ارتفاع بر ظرفیت هوادهی کمپرسور

میزان فشار هوا و دمای محیط با افزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش می یابد. لذا برای استفاده از کمپرسور در مناطق مرتفع این کاهش فشار ورودی کمپرسورها و تجهیزات هوای فشرده را تحت تاثیر قرار می دهد که در عمل، تأثیری مستقیم بر مصرف انرژی دارد. در واقع تغییرات ناشی از ارتفاع بر بهره وری موتورهای الکتریکی و موتورهای احتراق تاثیر خواهد گذاشت چون آنها باید بیشتر کار کنند تا به ظرفیت هوادهی نامی برسند .

ارتفاع بالا بر روی کمپرسور  چگونه تاثیر می گذارد؟

باید توجه داشته باشید که شرایط محیطی بر  عملکرد مصرف کننده نهایی تأثیر می گذارد. آیا در کمپرسور یک دبی یا جریان خروجی هوای خاص مورد نیاز است ؟ آیا نیاز ما فشار مطلق است یا فشار گیج ؟ آیا دمای هوای فشرده مهم است ؟

همه موارد فوق در شرایط مختلف نصب کمپرسور تغییر می کنند و در صورت افزایش ارتفاع متغیر خواهند بود و محاسبه پیچیده ای دارند

ارتفاع چه تاثیری در انتخاب کمپرسور دارد؟

برای انتخاب یک کمپرسور مناسب که در آن شرایط محیط با آنچه که در جدول داده شده است متفاوت است، عوامل زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

– ارتفاع از سطح دریا یا فشار محیط

– دمای محیط

– رطوبت

– درجه حرارت خنک کننده

– نوع کمپرسور

– منبع انرژی

با تغییر موارد فوق عوامل ذیل عمدتا تحت تاثیر قرار می گیرند:

– حداکثر فشار کاری

– ظرفیت

– مصرف برق

– خنک کننده

این موارد مهمترین عامل تغییرات فشار ورودی در ارتفاع هستند. یک کمپرسور با نسبت فشار ۸. ۰ در سطح دریا یک نسبت فشار ۱۱.۱ در ارتفاع ۳۰۰۰ متر داشته باشد . این امر بر کارایی و در نتیجه انرژی تاثیر می گذارد. مقدار تغییر به نوع کمپرسور و طراحی بستگی دارد .

دمای محیط ،رطوبت و درجه حرارت خنک کننده به طور مستقیم بر عملکرد کمپرسور چه از نوع در کمپرسورهای تک مرحله یا چند مرحله، کمپرسورهای دینامیک و یا کمپرسورهای جابجایی مثبت تاثیر می گذارند.

ارتفاع بالا بر موتورهای الکتریکی چگونه تاثیر می گذارد؟

در ارتفاع زیاد خنک سازی بر روی موتورهای الکتریکی بوسیله هوای کم تراکم صورت می گیرد . این تراکم کم هوا نمی تواند به خوبی موتور را خنک کند در نتیجه راندمان موتور افت پیدا می کند . موتورهای استاندارد باید قادر به کار تا ۱۰۰۰ متر و با دمای محیط ۴۰ درجه سانتیگراد بدون هیچ گونه تاثیری بر پارامترها باشند

توجه داشته باشید که برای برخی از انواع کمپرسور، در ارتفاع زیاد عملکرد موتور الکتریکی بیش از قدرت شفت مورد نیاز کمپرسور در نظر گرفته شده است.

بنابراین، کارکردن یک کمپرسور استاندارد در ارتفاع بالا، یا کاهش فشار کاری دارد و یا الکترو موتور باید بزرگتر از اندازه در نظر گرفته شود.

ارتفاع چگونه بر موتورهای احتراق داخلی تاثیر می گذارد؟

کاهش فشار محیط، افزایش دما یا کاهش رطوبت باعث کاهش میزان اکسیژن در هوا مورد استفاده برای احتراق و در نتیجه، قدرت قابل استخراج از موتور احتراق داخلی (IC) می شود. درجه تنش قدرت شفت بستگی به نوع موتور و روش تنفس آن (به صورت طبیعی و یا توربو شارژ شده) را در جدول زیر نشان می دهد. رطوبت کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد بازی می کند (میزان مصرف کمتر از ۱٪ در هر ۱۰۰۰ متر).

توجه داشته باشید که قدرت موتور سریعتر از قدرت شفت کمپرسور افت می کند.

این بدان معنی است که برای هر کمپرسور / موتور ترکیبی، حداکثر ارتفاع کاری وجود دارد که از کل توان موتور بر روی کمپرسور برای استفاده در سطح دریا استفاده می شود .

 

بطور کلی برای انتخاب درست کمپرسور بایستی تمامی ضرایب تصحیح را در نظر گرفت تا با افزایش ارتفاع دچار افت فشار و یا کاهش دبی نشویم

تاو کمپرسور یدک

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.