درایر جذبی پکیج کاملا وارداتی

اساس کار این درایر ها جذب بخارات آب توسط مواد رطوبت گیر بوده و دارای دو برج می باشد در حالی که در برج اولی با عبور هوای فشرده از بین توده مواد رطوبت گیر بخارات جذب شدن است در برج دومی مواد رطوبت گیر در حال احیا بوده وآب موجود در حال تخلیه میباشد و سیکل دوباره ادامه میابد این کار بطور اتوماتیک انجام میگردد.

مرسومترین مواد رطوبت گیر با نام تجاری آلومینا اکتیو شناخته میشود.

درایر های جذبی در دو نوع هیتر دار وبدون هیتر بر اساس نیاز های موجود در دسترس است.

جدول اطلاعات فنی درایر جذبی

Drayer da - درایر جذبی پکیج کاملا وارداتی

تاو کمپرسور یدک

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.