دسته بندی انواع کمپرسور فشار پایین و فشار بالا

compressor type - دسته بندی انواع کمپرسور فشار پایین و فشار بالا

کمپرسورها یا دستگاه های تولید کننده هوای فشرده طبق دسته بندی جهانی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند کمپرسور های جابجایی و کمپرسورهای دینامیکی یا سیالی که در زیر یک به یک توضیح داده خواهد شد.

کمپرسورهای جابجایی

کمپرسور پیستونی یکی از انواع کمپرسورهای جابجایی است با حرکت پیستون به سمت پایین از مجرای مکش یا ورودی، هوا وارد محفظه سیلندر گردیده و زمانی که پیستون به سمت بالا حرکت می نماید مجرای مکش بسته و مجرای خروجی بعد از این که تا حد معینی هوا توسط پیستون متراکم گردید باز شده و هوای فشرده از آن خارج میگردد این نوع کمپرسور مقدار معینی هوا را در محفظه خود محبوس نموده متراکم کرده و از خروجی کمپرسور خارج می سازد را جابجایی مثبت می نامند یعنی مقدار معینی هوا را در هر مرحله یا کورس حرکتی خود کمپرس می نماید به عبارت دیگر خروجی هوای فشرده آن در هر مرحله با مرحله بعدی یکی است و چون یک حجم معین هوا را کمپرس و جابجا می نماید جابجایی مثبت نام دارد.

در انواع دیگر کمپرسورهای جابجایی مثبت نیز این مسئله صادق است یعنی در هر مرحله کاری مقدار معینی هوا وارد کمپرسور گردیده متراکم شده و خارج می گردد مثلاً در کمپرسور تیغه ای هوای ورودی به اتاقک های داخل کمپرسور در هر چرخش یا دور یکسان است و چون هوا وارد کمپرسور گردیده و جابجا می گردد و مقدار هوای خروجی در تمام کورس ها یا مراحل حرکتی یکسان است مثبت یا به عبارتی جابجایی مثبت نامیده می شود.

کمپرسورهای دینامیکی یا سیالی

در کمپرسور دینامیکی یا حرکتی یا سیالی (توربو کمپرسورها ) هوا توسط قطعه ای متحرک که با سرعت زیادی دوران یا چرخش میکند مکیده شده سرعت هوا زیاد گردیده سپس وارد محفظه هایی با فرم بخصوص گردیده که در این محفظه ها سرعت به فشار تبدیل می گردد.

کمپرسورهای دینامیکی سه دسته هستند:

کمپرسورهای دینامیکی با با جریان هوای گریز از مرکز با جریان هوای خطی و نوع دیگر از کمپرسورها که قطعات متحرکی ندارد ولی چون اصول و اساس کاری آن مانند این دو نوع کمپرسور است جزو این دسته بندی قرار می گیرد که اجکتور نام دارد. از اجکتور جهت ترکیب کردن سیالات در حجم بسیار زیاد استفاده می گردد . به طور کلی کمپرسورهای جابجایی به دو دسته اصلی با حرکت قطعه متحرک به صورت رفت و برگشت که و به نام کمپرسور پیستونی نیز مشهور می باشد و با حرکت قطعه متحرک دورانی تقسیم میشوند.

کمپرسورهای جابجایی مثبت دورانی نیز به کمپرسورهای دارای یک قطعه چرخنده و دو قطعه چرخنده تقسیم می شوند که در مقالات بعدی در مورد آنها بیشتر توضیح داده خواهد شد.

بطور کلی می توان گفت کمپرسورهای پیستونی جهت تولید هوای فشرده با فشار کم، متوسط و زیاد استفاده می شوند. و در صورتی که نیاز به هوای فشرده با فشار بالا باشد فقط از کمپرسور پیستونی استفاده می شود.

جهت تهیه هوای فشرده با حجم بسیار یا به عبارتی دبی یا دمش بالا از کمپرسورهای سیالی یا توربو کمپرسور استفاده می شود.

بیشتر بخوانید  تست مخازن هوای فشرده

در انواع دیگر کمپرسورهای جابجایی مثبت نیز این مسئله صادق است یعنی در هر مرحله کاری مقدار معینی هوا وارد کمپرسور گردیده م تراکم شده و خارج می گردد مثلاً در کمپرسور تیغه ای هوای ورودی به اتاقک های داخل کمپرسور در هر چرخش یا دور یکسان است و چون هوا وارد کمپرسور گردیده و جابجا می گردد و مقدار هوای خروجی در تمام کورس ها یا مراحل حرکتی یکسان است مثبت یا به عبارتی جابجایی مثبت نامیده می شود.

در کمپرسور دینامیکی یا حرکتی یا سیالی (توربو کمپرسورها ) هوا توسط قطعه ای متحرک که با سرعت زیادی دوران یا چرخش می کند مکیده شده سرعت هوا زیاد گردیده سپس وارد محفظه هایی با فرم بخصوص گردیده که در این محفظه ها سرعت به فشار تبدیل می گردد کمپرسورهای دینامیکی سه دسته هستند

کمپرسورهای دینامیکی با با جریان هوای گریز از مرکز با جریان هوای خطی و نوع دیگر از کمپرسورها که قطعات متحرکی ندارد ولی چون اصول و اساس کاری آن مانند این دو نوع کمپرسور است جزو این دسته بندی قرار می گیرد که اجکتور نام دارد. از اجکتور جهت ترکیب کردن سیالات در حجم بسیار زیاد استفاده می گردد . به طور کلی کمپرسورهای جابجایی به دو دسته اصلی با حرکت قطعه متحرک به صورت رفت و برگشت که به نام کمپرسور پیستونی نیز مشهور می باشد و با حرکت قطعه متحرک دورانی تقسیم می شوند.

کمپرسورهای جابجایی مثبت دورانی نیز به کمپرسورهای دارای یک قطعه چرخنده و دو قطعه چرخنده تقسیم می شوند که در مقالات بعدی به آن اشاره خواهد شد.

بطور کلی می توان گفت کمپرسورهای پیستونی جهت تولید هوای فشرده با فشار کم، متوسط و زیاد استفاده می شوند. و در صورتی که نیاز به هوای  فشرده با فشار بالا باشد فقط از کمپرسور پیستونی استفاده می شود.

جهت تهیه هوای فشرده با حجم بسیار یا به عبارتی دبی یا دمش بالا از کمپرسورهای سیالی یا توربو کمپرسور استفاده می شود.

Classification of compressor types 943x1024 - دسته بندی انواع کمپرسور فشار پایین و فشار بالا
دسته بندی انواع کمپرسور

بطور کلی سیستم های هوای فشرده به دو دسته کم فشار و پرفشار تقسیم می شوند

کم فشار صفر الی ۱۲ بار     HIGH.Press.compressed.AIR : 0 T 12 BAR

    پر فشار ۱۲ بار به بالا    LOW.Press.compressed.AIR : 12 BAR OMP

قابل ذکر است فشار واحدهای مختلفی از قبیل پاسکال اینچ جیوه بار . پی اس آی دارد لیکن در صنایع بیشتر از واحدهای P.S.I و BAR استفاده می شود بدین دلیل اکثر عقربه ها یا گیج های نشاندهنده فشار دارای صفحه مدرج به P.S.I و BAR هستند.

manometr - دسته بندی انواع کمپرسور فشار پایین و فشار بالا
1Bar = 14/78 Psi فشار یک پوند بر یک اینچ مربع دارد.

کمپرسورها را از لحاظ ظرفیت به سه دسته تقسیم میکنند:

کمپرسورهای کوچک صفر الی ۴۰ لیتر در ثانیه
کمپرسورهای متوسط ۴۰ الی ۳۰۰ لیتر در ثانیه
کمپرسورهای بزرگ ۳۰۰ لیتر در ثانیه به بالا

لیکن هوای فشرده تولید شده باید آماده سازی شود یعنی عملیات تصفیه یا فیلتراسیون – آب گیری یا کاهش رطوبت (رطوبت زدایی) – خنک کاری روی هوای فشرده صورت پذیرد.در مقاله به چه دلیلی رطوبت هوای فشرده را جدی بگیریم؟ با این مبحث بیشتر آشنا شوید.

تاو کمپرسور یدک

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.